Ontwerp van schutsluizen


NU VOOR € 59,00 - inclusief verzending

Schutsluizen vormen de schakels in het Nederlandse vaarwegennet. De functies zijn het schutten van schepen en het keren van water. Door schaalvergroting van de scheepvaart, hogere eisen aan het kerend vermogen, toenemend begrip voor het milieu en nieuwe materialen en bouwmethoden zijn er vele ontwikkelingen op het gebied van schutsluizen aan de gang.

“Ontwerp van Schutsluizen” is bedoeld als technisch handboek voor ontwerpers van schutsluizen en geeft de actuele stand van zaken weer. Voor de samenstelling van het boek is geput uit de ervaringen van specialisten en ontwerpers van Rijkswaterstaat Bouwdienst.

Het eerste deel van het boek is meer algemeen van aard en beschrijft het ontwerp en ontwerpproces in hoofdlijnen terwijl het tweede deel vooral ingaat op de details van het ontwerp. De vakgebieden die aan de orde komen zijn voornamelijk de civiele techniek, de werktuigbouwkunde en de elektrotechniek. De onderwerpen zijn tot zo’n niveau uitgewerkt dat een compleet technisch voorontwerp van een schutsluis gemaakt kan worden.

Prijs voor 2 delen, 1150 pagina’s: van € 99,00 voor € 59,00 (inclusief verzending en 6% BTW)

U kan de boeken bestellen via info@drukkerijfeikostevens.nl, geef in de e-mail aan hoeveel boeken u wilt ontvangen en wat het factuur- en afleveradres is. 

Wij verzenden de boeken na ontvangst van uw betaling. U ontvangt van ons een factuur waarmee u het bedrag van de bestelling kan overmaken op:
IBAN NL84 RABO 0396 6401 76 t.n.v. Drukkerij Feiko Stevens BV te Emmeloord.