Boeken


Het woord boek is vermoedelijk afkomstig van het Germaanse woord voor beuk. De omslagen van de eerste boeken werden namelijk gemaakt van een rechthoekig stuk (beuken-)hout. 

Een boek heeft een binnenwerk en een omslag. Het binnenwerk heeft altijd een even aantal pagina’s en is, afhankelijk van de manier van inbinden, meestal een veelvoud van vier.

Voor meer informatie:
vormen van inbinden
constructie