Drukken


Wanneer de voorbereiding van uw order gereed is, krijgt de drukker een drukplaat die hij in de drukpers spant. In deze fase komt het ontwerp in de gewenste kleur op het gewenste papiersoort terecht.

Vlakdruk
Wij drukken door middel van offsetvlakdruk.

Papier
Papier is voor ons de belangrijkste ‘grondstof’, er zijn ontzettend veel verschillende papiersoorten en gramgewichten leverbaar. Wilt u hierover meer informatie? Kom dan eens langs op de drukkerij waar wij u papiermonsters kunnen laten zien.

Kortgezegd is er gestreken (veel toegepast voor flyers en brochures) en ongestreken papier (voor briefpapier e.d.), waarbij beide versies bestaan als houthoudend en houtvrij papier.

Kleuren
Alle kleuren worden opgebouwd uit de volgende
vier basiskleuren: 
C = cyaan (blauw) | M = magenta (rood/roze)
Y = yellow (geel) | K = key (zwart)

Voor meer informatie:
Offsetvlakdruk
Papier
Kleur