Bestanden aanleveren


Voor het digitaal aanleveren van bestanden moeten er vooraf afspraken worden gemaakt, om te voorkomen dat er bij het verwerken van de bestanden problemen optreden.

Programma's
Onze voorkeur gaat uit naar bestanden die zijn opgemaakt in de volgende programma's:

 • Adobe Indesign
 • Adobe Photoshop (tif, eps of psd)
 • Adobe Illustrator (eps)
 • Adobe Acrobat (PDF)

Programma's als Microsoft Word en Excel zijn niet geschikt voor het hoogwaardig opmaken van drukwerk. Bestanden die in een ander programma zijn opgemaakt dan in bovenstaande opsomming, ontvangen wij bij voorkeur als PDF-bestand (kiezen voor de optie 'Opslaan als' en dan selecteren op PDF).

Opmaak
Let bij de opmaak a.u.b. op de volgende punten:

 • het bestand dient opgemaakt te zijn in CMYK. RGB documenten worden namelijk omgebouwd naar CMYK, dit kan kleurverschillen geven
 • zorg dat alle niet-gebruikte kleuren c.q. kleurstalen zijn verwijderd
 • zorg ervoor dat alleen de uit te sparen delen op uitsparen staan
 • zet zwart altijd op overdrukken (behalve wanneer het de bedoeling is zwart uit te sparen)
 • maak het document op in het uiteindelijke formaat plus 3 mm afsnede rondom i.v.m. het schoonsnijden van aflopend beeld
 • tekst moet zeker 3 mm van de interne snijrand afstaan. Zo voorkomt u dat er door de tekst heen gesneden wordt. Hoe dichter de tekst op de rand, hoe meer kans op het wegsnijden daarvan.

Afbeeldingen en illustraties
Logo's ontvangen wij graag als EPS, AI of PDF en illustraties als EPS, AI, PDF, JPG, TIFF, DCS, PICT of BMP. De resolutie moet voor kwalitatief goede resultaten de volgende waarden hebben:

 • 300 dpi voor foto's
 • 800 tot 1000 dpi voor illustraties en lijnbeelden

Te lage waarden geven onvoldoende kwaliteit (blokvorming).

Gelieve bij de bestanden aan te leveren

 • een (kleuren)print, indien mogelijk kleurgescheiden. Conform deze prints wordt alles gecontroleerd en verder verwerkt.
 • alle gebruikte fonts (anders omzetten in lettercontouren)
 • alle gebruikte foto's / illustraties

Aanleveren
U kunt uw bestanden aanleveren d.m.v.:

 • via e-mail: info@drukkerijfeikostevens.nl (ca. 10 mb per e-mail)
 • grotere bestanden via: WeTransfer
 • USB stick
 • DVD of CD Rom

Ondanks bovengenoemde aandachtspunten kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen die inherent zijn aan het werken met digitale bestanden. Het spreekt voor zich dat wij onze uiterste best doen om samen met u tot een oplossing te komen.