Milieubewust


In onze drukkerij produceren wij zo veel mogelijk op een milieuvriendelijke manier.
Zo maken wij gebruik van biologisch afbreekbare inkten en van uitwasbare, herbruikbare poetsdoeken.

Ons papierafval wordt gescheiden opgehaald, waarna het gerecycled wordt. Ook de inktresten en gebruikte offsetplaten worden door een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf ingezameld. Wij zijn in het bezit van een milieucertificaat, uitgereikt door de branchevereniging.

FSC
Bossen zijn niet alleen voor de hout- en papierproductie belangrijk. Ze zijn ook nodig om bijvoorbeeld het broeikaseffect terug te dringen en biodiversiteit te behouden. Drukkerij Feiko Stevens draagt op een maatschappelijk verantwoorde wijze bij aan een duurzaam evenwicht tussen milieu, mens en economie. Daarom zijn we in het bezit van het FSC-certificaat. En bieden we een breed assortiment papierproducten aan voorzien van het wereldwijde FSC keurmerk. Zo weet u zeker dat uw drukwerk een basis heeft in verantwoord beheerde bossen. Kijk voor meer informatie over FSC op www.fsc.org.